Poziom 4

STAGE 4

Stage 4 Intermediate Level – Rescue Water Craft Course

This Stage 4 course is designed to provide an intermediate level of Rescue Water Craft operations. The RWC military course is a private course not for public use. The skills provided in this course train operators to a variety of response and underway skills. This course includes stages 1, 2, and 3, instructor lecture, video review, and presentations. Students in this course will be participating as role players during skillsets. Students will be evaluated on operational skills for one to four persons on board. This stage is a skill based tier layered training, preventative vessel maintenance, technical boat handling skills, loading and launching covered, survivor recovery. Students will be proficient with the 13 standard criterion skills sets. This course offers an optional night operations segment. Safety Plan is in effect with all training modules

Course Identification and Certification Number: K38-OWRWCC-4-18 4 day, 34-38 hour course

*Pre-requisite applies. Country of origin boating license or Equivalent Basic Boating Certificate

Please Note:  Course Structure is based on K38 LLC USA. County of origins may have variations and different rules or restrictions per country code and money exchange.

 

Poziom 4 – kurs średniozaawansowany

Kurs ten obejmuje kurs uświadamiający (poziom 1), kurs podstawowy (poziom 2), kurs wprowadzający (poziom 3), wykłady, przegląd video, prezentacje. Uczestnicy nauczani są trzynastu umiejętności, między innymi obsługi technicznej jednostki, wodowania, poruszaniem się jednostką z jedną, dwoma, trzema, czterema osobami na pokładzie. Opcjonalnym punktem programu są zadania nocne.

Identyfikator kursu i numer certyfikatu: K38 – OWRWCC – 4 – 18, 4 dni, 34 – 38 godzin.

Wymagania wstępne: posiadanie uprawnień do prowadzenia skuterów wodnych.

Uwaga. Program kursu oparty jest na założeniach K38 LLC USA. W zależności od kraju w którym jest organizowany może się różnić nieznacznie ze względu na panujące przepisy prawa.