Recertyfikacja

RECERTIFY

RECERTIFICATION

Maintaining current K38 certification for qualification of operations must be done prior are right after the expiration date issue on the Stage of Training and the Course Reference Number listed on your certificate. 

Lapsed certifications that are 60 days past their expiration date will be required to retake the course at normal course registration fees.

Students can maintain their qualification by retaking the original course at a recertification rate, or by taking a higher stage of training if one is available. 

K38 encourages all students to continue their professional development through continued education.

K38 students records are kept for a period of 3 years and no longer. 

K38 student certification does not qualify them for instructor level training, it is for operational use only.

To apply for recertification please write K38Jakub@gmail.com and you will be sent a request form to fill out and return for validity of past course compliance.  After your student identification number is approved you will be sent the necessary documents to proceed.

Recertyfikacja

Aby zachować ważność certyfikatu należy go zaktualizować przed datą ważności. Jest ona umieszczona na każdym certyfikacie. Brak recertyfikacji przez 60 dni od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu wymaga uczestnictwa w całym kursie. Operatorzy mogą zachować ważność certyfikatu odnawiając go na szkoleniu recertyfikacyjnym lub uczestnicząc w szkoleniu na wyższy poziom. K38 zachęca wszystkich operatorów do kontynuowania rozwoju zawodowego poprzez ciągłą edukację.

K38 przechowuje dokumentację szkoleniową przez 3 lata. Po tym czasie dokumentacja jest niszczona.

Certyfikaty operatorów K38 poziomy 1 – 5 nie kwalifikują na szkolenie instruktorskie.

Aby ubiegać się o recertyfikację napisz na adres k38jakub@gmail.com Otrzymasz w mailu formularz, który należy wypełnić i odesłać. Po weryfikacji, dostaniesz niezbędne informacje do uczestnictwa w recertyfikacji.