Instructor Matejowski

MICHAL MATEJOWSKI

Michał Matejowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pracował jako płetwonurek oraz ratownik wodny na wodach zatoki Gdańskiej. Od 1998 roku był zaangażowany w organizację Mistrzostw Polski skuterów Wodnych. Nadal pracuje jako sędzia – ratownik w zespołach zabezpieczenia wyścigów skuterów wodnych oraz innych imprez na wodzie. Jest sternikiem, instruktorem motorowodnym, sędzią motorowodnym, ratownikiem wodnym oraz instruktorem pływania.

Pierwszy raz techniki K38 zobaczył na Mistrzostwach Europy Skuterów Wodnych w Gdyni, podczas spotkania z Fabio Annigoni z K38 Italia.  Zainspirowało go to do dalszego poznawania i doskonalenia technik z użyciem RWC oraz uzupełniania szkoleń na ten temat. Aktualnie pracuje w Gdyńskim Centrum Sportu w Marinie Gdynia.

 

Mr. Michał graduated the Academy of Physical Education and Sport. He worked as a commercial diver and lifeguard in the waters of the Gulf of Gdansk. He was also involved in the organization of the Polish Jet-ski Races Championships since 1998 and he still works as a water safety team at motorboat and water sports events. He is a boat skipper and a motorboat instructor, a racing referee, and a lifeguard and swimming instructor.

K38 rescue techniques he was shown by Fabio Annigoni when they met during the European jet-ski championships. That inspired him to start to get to know  RWC techniques and procedures and completions of trainings on this topic.

He is currently employed at the Gdynia Sports Center and works in the yacht marina in Gdynia.